Zelfevaluatie met aansluitend visitatie is een belangrijke aanjager voor school- en professionele ontwikkeling. Q*Primair coördineert een gezamenlijk aanbod van de organisaties voor bestuur en management, waaronder de AVS, en de Landelijke Pedagogische Centra LPC om scholen hierbij te ondersteunen.

Voor een bedrag van 3800 euro wordt de school begeleid bij haar proces van zelfevaluatie en collegiale visitatie. Vanaf september 2006 gaat een deelnemende school in een netwerk van tien scholen aan het werk om de eigen kwaliteit in kaart te brengen en vast te leggen in een zelfevaluatierapport. Vanaf september 2007 of zoveel eerder als mogelijk vindt de visitatie tussen scholen plaats. De school ontvangt een visitatierapport dat de basis vormt voor de verdere schoolontwikkeling.

Actueel
Kader Primair 10 – juni 2006

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws