Beëindiging levensloopregeling heeft gevolgen voor pensioenopbouw

De levensloopregeling eindigt op 1 november, dat is twee maanden eerder dan gepland. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van de werknemers, die in de maanden november en december nog van het verlof gebruikmaken.

Het ABP geeft aan dat voor werknemers die ook na 1 november nog met verlof zijn, het levensloopverlof in de maanden november en december 2021 gezien wordt als regulier onbetaald verlof. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Dit geldt voor de volgende verlofperiodes: 

– werknemers in het 1e jaar van hun levensloopverlof bouwen vanaf 1 november weer evenveel pensioen op als vóór het levensloopverlof. De zogeheten ‘70%-toets’ voor de vaststelling van het pensioengevend inkomen vervalt. Hierdoor gaan deze werknemers mogelijk méér pensioenpremies betalen. 

Werknemers in het 2e of 3e jaar van hun levensloopverlof bouwen vanaf 1 november ook weer evenveel pensioen op als vóór het levensloopverlof. Hierdoor gaan zij meer pensioenpremies betalen.

Werknemers die ook na 1 november nog met verlof zijn, kunnen dus in november en december 2021 te maken krijgen met premielasten waarmee zij vooraf geen rekening hebben gehouden.
Voor de nadere uitwerking hiervan wordt geadviseerd contact op te nemen met de werkgever.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden