De tegemoetkomingen per maand zoals die gelden vanaf 1 april 2003:

– voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b resp. eerste lid onder, ZKOO): EUR 76,26 (was EUR 67,59)
– voor één medebetrokkene kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c2, ZKOO): EUR 38,13 (was EUR 33,79)
– voor medebetrokkene kinderen tussen 16 jaar respectievelijk 18 en 27 jaar (bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c3 tot en met c5, ZKOO): EUR 48,83 (was EUR 39,49)

Inkomenstoeslag en de aanvullende toeslag
De inkomenstoeslag bedraagt EUR 12,03 per maand en de aanvullende inkomenstoeslag bedraagt EUR 5,45 per maand (artikel 6, eerste lid respectievelijk tweede lid van het ZKOO) per 1 april 2003.

De betaling van de ZKOO-tegemoetkoming ,de inkomenstoeslag en de aanvullende toeslag in de maand mei 2002 heeft ondermeer betrekking op de periode oktober 2001 tot en met december 2001. De bedragen over deze periode worden uitgedrukt in guldens. Dit betekent dat deze bedragen omgezet moeten worden conform het gestelde in paragraaf 1.2. Het resultaat hiervan is gelijk aan de omzetting van de bedragen per 1 januari 2002.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd