Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Bij circulaire van 9 augustus 2009 zijn de nieuwe bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009 – 2010 aangepast. In de toelichting van deze circulaire (Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2009 – 2010 en aanpasssing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010, kenmerk PO/FenV/2009-132268) wordt per onderdeel aangegeven welke bijstelling heeft plaatsgevonden.

U kunt de regeling downloaden via www.cfi.nl. Door de publicatie komt de circulaire van 2 april 2009, nr. PO/FenV-2009/107920, te vervallen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.