Bedragen arbeidsmarkttoelage NPO bekend

T/m december

Met het onderwijsakkoord Samen voor het beste onderwijs, mede ondertekend door AVS, zijn er vanaf augustus 2023 weer middelen beschikbaar voor de NPO arbeidsmarkttoelage. Met de sociale partners is afgesproken dat zij vóór de start van het schooljaar 2023–2024 cao-afspraken maken over deze arbeidsmarkttoelage.

De regeling voor het schooljaar 2022–2023 loopt af op 31 juli 2023. Met een aanvullende regeling (Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage najaar 2023, gepubliceerd in de Staatscourant op 21 juni, zie downloads) regelt de minister dat de schoolbesturen ook voor de periode van augustus tot en met december 2023 middelen ontvangen voor de vestigingen waarvoor zij de voorgaande twee schooljaren middelen kregen.

Schoolbesturen ontvangen extra bekostiging voor het personeel op de 15 procent scholen met relatief de meeste leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. De arbeidsmarkttoelage is bedoeld voor ál het personeel: leraren, onderwijsondersteunend personeel én schoolleiders.

De selectie van de vestigingen die in aanmerking komen, is voorafgaand aan het schooljaar 2021–2022 bepaald. Deze selectie is vastgelegd in bijlage 1 en 2 bij de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO. Deze zal ook gelden voor de maanden augustus t/m december 2023.

Ten opzichte van het schooljaar 2022–2023 is het mogelijk dat er vestigingen zijn die zijn opgeheven of gefuseerd. De toelichting op de regeling verstrekt hierover meer informatie.

Voor de bedragen per leerling kun je de bijlage (Staatscourant) raadplegen: artikel 3, lid 5 voor het PO en artikel 4, lid 5 voor het VO.

Link

Veelgestelde vraag

Waaraan mag ik de arbeidsmarkttoelage besteden en waaraan niet

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden