Bedragen arbeidsmarkttoelage 2024 bekend!

Op 6 december gaf de minister een klap op de bedragen van de arbeidsmarkttoelage voor medewerkers op de 15 procent scholen met relatief de meeste kwetsbare leerlingen. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 januari en gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2024. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus over de arbeidsmarkttoelage die in de CAO PO 2023-2024 staat in hoofdstuk 6, artikel 6.10.

Behalve de bedragen bevat de regeling ook de lijst met scholen die voor deze arbeidsmarkttoelage in aanmerking komen, en dat zijn dezelfde als de voorgaande (school)jaren.

Let op:

  • Vestigingen die zijn opgeheven komen (vanzelfsprekend) niet meer in aanmerking voor de arbeidsmarkttoelage.
  • Vestigingen die zijn samengegaan op of na 1 augustus 2023, waarbij de ene vestging wél en de andere vestiging niet in aanmerking kwam voor de arbeidsmarkttoelage, komen na samenvoeging niet meer in aanmerking voor de arbeidstoelage. Dat is anders dan in eerdere regelingen!

Het bedrag per leerling bedraagt…

… in het primair onderwijs:

  1. € 394,72 voor vestigingen van basisscholen, waarbij vestigingen met minder dan 145 leerlingen in aanvulling daarop een vaste voet ontvangen van € 13.013,25 met aftrek van € 89,75 per leerling;
  2. € 791,41 voor vestigingen van speciale scholen voor basisonderwijs; en
  3. € 1.659,76 voor vestigingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

… in het voortgezet onderwijs:

  1. € 737,31 voor pro-vestigingen en
  2. € 589,53 voor de overige vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Medezeggenschap

De PGMR heeft instemmingsrecht  over de wijze waarop deze gelden worden ingezet.

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden