Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) ingetrokken.

Om aansluiting te waarborgen hebben de sociale partners afgesproken deze besluiten om te zetten in regelingen en deze op te nemen in de verlengde CAO PO 2013. De BBWO is vervangen door de Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en de BZA is vervangen door de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO). Beide regelingen zijn opgenomen in Bijlage XVI van de verlengde CAO PO 2013. Ook de verwijzingen naar deze regelingen zijn in de verlengde CAO PO 2013 tekstueel aangepast.

verlengde-cao-po-2013.pngVerlengde cao in boekvorm
Als gevolg van bovenstaande afspraken, hebben de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een vertaalslag ondergaan en zijn zij als bijlage XVI als regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO) opgenomen in de verlengde CAO PO 2013.

De verlengde CAO PO 2013 is vanaf heden verkrijgbaar in boekvorm. De publicatie is te bestellen via deze link. Ook kunt u de digitale versie downloaden (zie rechterkolom).

Lijst met errata
De sociale partners hebben met elkaar een erratalijst vastgesteld voor de verlengde CAO PO 2013. In de tekst van de verlengde cao zijn de errata verwerkt. Het betreffen tekstuele aanpassingen en ook het opnemen van de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs) en de ZAPO (regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs) in bijlage XVI. De erratalijst is eveneens te downloaden in de rechterkolom.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey