Basiswoordenschat Amsterdamse kleuters omhoog

Binnenkort kennen alle Amsterdamse kleuters minimaal 2.000 tot 3.000 woorden. Een Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters helpt leerkrachten hierbij. Het is een nieuw hulpmiddel voor het uitbreiden van de woordenschat van jonge kinderen.

De lijst is een gezamenlijke inzet van de Amsterdamse basisscholen en onder andere de gemeente. Wethouder Asscher: “De woordenlijst is een gemeenschappelijke basis die we álle Amsterdamse kleuters minimaal willen meegeven”. De woordenschat van jonge kinderen moet omhoog. Dit is één van de doelen uit de Amsterdamse leesaanpak. Nog teveel kleuters hebben een taalachterstand. In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam maakte het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) een Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters. Deze lijst voorziet in de vraag van het onderwijs. Om leerkrachten van groep 1 en 2 te helpen zijn er speciale placemats gemaakt met de basiswoorden. Deze worden verspreid onder alle Amsterdamse basisscholen. Ze zijn ook goed te gebruiken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Een handreiking van het ITTA helpt leerkrachten bij het gebruik van de woordenlijst

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.