Het zal u niet zijn ontgaan dat in Nederland de nieuwe Basisverzekering wordt ingevoerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit op 1 januari 2006 gebeuren. De media besteden er al maanden volop aandacht aan. Toch blijken er nog altijd veel vragen te leven. Daarom willen de AVS en OHRA u hierover informeren, zodat u precies weet wat de belangrijkste punten zijn en waar u straks aan toe bent.

De nieuwe Zorgverzekering per 1 januari 2006
Het wetsontwerp voor de Basisverzekering is door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. De definitieve invoeringsdatum is in september door de Eerste Kamer vastgesteld.

Wat houdt de Basisverzekering in?
Er komt één Basisverzekering, die verplicht is voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of werkt. Op dit moment zijn er verschillen tussen particuliere en ziekenfondsverzekerden, maar die komen straks te vervallen! De Basisverzekering voorziet in een standaard zorgpakket, dat door de overheid is vastgesteld. Dit zorgpakket is qua dekking te vergelijken met de huidige basis ziekenfondsverzekering. Vanaf dit moment zal de overheid iedereen uitgebreid informeren.

Hoe is de premie opgebouwd?
De premie van de Basisverzekering geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en zal bestaan uit twee delen: de nominale premie en de inkomensgerelateerde premie. De inkomensgerelateerde premie zal via uw salaris door uw werkgever betaald worden. De nominale premie dient u zelf aan de verzekeraar te betalen. Deze premie wordt begin december bekend en kan per verzekeraar verschillen. Verzekeraars zijn echter al wel verplicht om al hun verzekerden, ongeacht leeftijd of gezondheid, dezelfde premie te berekenen voor hetzelfde pakket. Degenen met een relatief laag gezinsinkomen ontvangen via de Belastingdienst een bijdrage in de kosten van de premie: de Zorgtoeslag. Hierover is de Belastingdienst in september een informatiecampagne gestart.

Aanvullende verzekeringen
De Basisverzekering dekt niet alle ziektekosten. Daarom kunt u naast de verplichte Basisverzekering, vrijwillig aanvullende verzekeringen afsluiten. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie of voor de tandarts. Door de Basisverzekering te combineren met één of meer aanvullende verzekeringen kunt u uw ziektekostenverzekering dus geheel afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften! De AVS is in gesprek met OHRA over de voortzetting van het collectieve ziektekostencontract na invoering van de Basisverzekering. Alle leden en werknemers van de AVS kunnen straks aan dit contract deelnemen. Net als nu is het voor u voordelig om hieraan deel te nemen. Zo kunt u rekenen op premiekorting en op goede aanvullende dekkingen. Uiteraard kunnen gezinsleden meeliften op dit collectieve ziektekostencontract. De AVS en OHRA maken het u dus extra aantrekkelijk om collectief verzekerd te zijn.

Wacht het collectieve AVS-aanbod af
De premies van de verschillende zorgverzekeraars zijn begin december bekend. Uiterlijk 15 december ontvangt u een individueel aanbod via uw huidige zorgverzekeraar, dat overeenkomt met uw huidige dekking. Wij raden u echter aan om te wachten op het gunstigere collectieve aanbod. U heeft ruim de tijd, tot 1 mei 2006, om uw keuze te bepalen en te wisselen van verzekeraar. Tot die tijd bent u ook nog gewoon verzekerd.

Vragen?
Uiteraard houden de AVS en OHRA u op de hoogte. Wilt u tussentijds meer weten over dit onderwerp? 

Actueel
Kader Primair 2 – Oktober 2005

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws