Basisschoolleerlingen veel minder fit dan dertig jaar geleden

Nederlandse kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zijn significant minder fit dan hun leeftijdsgenootjes van dertig jaar geleden. Op een fitheidstest, die ook in 1980 werd afgenomen, scoorden ruim 2.000 kinderen veel slechter op alle fronten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Dorine Collard van het VU medisch centrum.

Zelfs als het toenemende aantal kinderen met over­gewicht niet wordt meegeteld, blijken de `gezonde´ kinderen van nu niet opgewassen tegen de kinderen van toen. De kinderen van nu scoren slechter op kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie (motorische vaardigheden).
De exacte reden van dit fitheidsverlies is niet onder­zocht. Het oorspronkelijke onderzoek van Collard gaat over sport­en spelblessures bij kinderen. Het risico op een blessure is voor fysiek inactieve kinderen veel gro­ ter wanneer zij opeens wél bewegen, dan voor kinderen die altijd al veel bewegen.
Collard: “Sporten en bewegen zou op de basisschool weer meer aandacht moeten krijgen. Het is belangrijk dat kinderen leren bewegen. Kinderen zouden tijdens de gymlessen vaardigheden zoals kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie moeten verbeteren.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.