GroenLinks wil dat alle basisscholen van 7 tot 19 uur open gaan en kinderen opvangen (brede school). Uit een onderzoek onder 470 directeuren uit het basisonderwijs door DUO Onderwijsonderzoek blijkt echter dat scholen dit ‘7 tot 7-model’ niet zien zitten. Het model wordt niet gebruikt en daarnaast wordt het erg vaak als het minst goede schooltijdenmodel gezien, vanuit het gezichtspunt van zowel leerlingen als leerkrachten en schoolmanagement. Voor ouders lijkt het 7 tot 7-model wel het beste.

Het meest gebruikte nieuwe schooltijdenmodel is momenteel het Hoorns model (31 procent), een afgeleide variant van de traditionele schooltijden, waarbij alle kinderen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij zijn. Een ander veelgebruikt nieuwe schooltijdenmodel is het continurooster (25 procent): vier dagen les met een korte middagpauze, woensdagmiddag (en vaak de onderbouw op vrijdagmiddag) vrij en eindtijd vaak om 14.45 uur. De grote groep scholen die (nog) van plan is over te gaan op nieuwe schooltijden (33 procent), lijkt veelal te gaan kiezen voor het vijfgelijke- dagenmodel. Dit model houdt in dat er vijf identieke schooltijden zijn, geen vrije middagen, een korte middagpauze en vaak een eindtijd om 14.00 of 14.30. Het continurooster blijft een goede tweede optie. De meest genoemde redenen om over te willen gaan op het vijf-gelijkedagenmodel zijn ‘rust en structuur voor de kinderen’ en ‘minder belasting voor de leerkrachten’. Volgens veel directeuren is het vijf-gelijkedagenmodel objectief gezien het beste schooltijdenmodel voor zowel leerlingen, leerkrachten als schoolmanagement. Vanuit het gezichtspunt van ouders geldt echter dat directeuren het ‘7 tot 7-model en integraal kindcentrum’ veelal het beste vinden. Dit model kan echter op weinig steun rekenen vanuit het basisonderwijs: het wordt niet gebruikt en daarnaast wordt het erg vaak als het minst goede schooltijdenmodel gezien vanuit het gezichtspunt van leerlingen, leerkrachten en schoolmanagement. Directeuren in het basisonderwijs kiezen steeds vaker voor de invoering van ‘nieuwe schooltijden’. Bijna een kwart van de basisscholen is al overgegaan op nieuwe tijden en een derde van de basisscholen is van plan om dit te gaan doen, vaak al komend schooljaar of schooljaar 2013/2014. Het overgaan op nieuwe schooltijden gaat echter niet zonder slag of stoot. Bijna driekwart van de directeuren bij wie dit speelt of gespeeld heeft, laat weten dat de overgang naar nieuwe schooltijden met knelpunten gepaard gaat. Daarnaast geeft 59 procent aan dat er bij de invoering van nieuwe schooltijden confl icterende belangen zijn. In dit kader worden vooral de belangen van leerkrachten versus die van ouders genoemd.

Meer informatie: www.duo-onderwijsonderzoek.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws