Basisscholen vanaf 11 mei weer open, voortgezet onderwijs op 1 juni

Op 21 april is door het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. Hierbij is niet de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. De opening is dan na de meivakantie en dat is in lijn met het advies van het OMT, het Outbreak Management Team. Het voortgezet onderwijs gaat op 1 juni open, maar hier moet wel de 1,5 meter in acht worden genomen.
 
Het kabinet vraagt scholen om leerlingen in de gelegenheid te stellen om onderwijs op school te krijgen, waarbij een onderwijstijd van 50% aan de orde is. “Er wordt daarmee ruimte gelaten aan de manier waarop schoolleiders dit met hun team invullen. Dat was ook een wens van ons als schoolleiders”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. Het speciaal onderwijs gaat zelfs helemaal open. “Bij scholen in het speciaal onderwijs is veel zorg nodig. Daar zien we vaker al kleinere groepen en we zien ook daar veel schoolleiders die gemotiveerd zijn om het onderwijs weer op te pakken”.
 
Veel schoolleiders al in gesprek over herstart
Uit een peiling van de AVS afgelopen week blijkt dat 80 procent van de schoolleiders inmiddels al gesprekken voert over verschillende scenario’s voor een herstart, zoals voorrang geven aan kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder afstandsonderwijs (43%), halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), alle klassen een dagdeel (30%), alle klassen aangevuld met afstandsonderwijs (28%), eerst onderbouw en dan bovenbouw (11%) en nog vele andere varianten om groepen te laten starten.
 
“We zien dat veel schoolleiders samen met hun teams al gesprekken hebben gevoerd over een mogelijke herstart. Tegelijkertijd zien schoolleiders veel onzekerheden, zoals maatregelen voor leraren om zich veilig te voelen en überhaupt voldoende personeel voor de klas. De komende weken gaan schoolleiders samen met teams in gesprek om een goed vervolg te geven aan dit kabinetsbesluit”, aldus Petra van Haren.
 
Schoolleiders gaven in de peiling aan graag duidelijkheid te willen over richtlijnen van het RIVM (89%) en tijd om de herstart goed voor te bereiden (67%). “Het is goed dat schoolleiders de ruimte krijgen om samen met hun team een oplossing op maat te maken. Niet iedereen hoeft tegelijkertijd op school te zijn en keuzes voor wel of geen combinatie met afstandsonderwijs liggen bij de school”, aldus Van Haren.
 
Zuinig zijn op onderwijspersoneel
De RIVM-richtlijnen zijn het eerste uitgangspunt om te bepalen of het personeel en kinderen op school kunnen komen. Personeel of leerlingen die andere aandoeningen (gehad) hebben en die bij corona een verhoogd risico hebben, die komen nog niet naar school. “Onderwijs is een cruciale sector, onze professionals werken in een vitaal beroep. In een eerdere peiling heeft een grote groep onze leden aangegeven dat testen op corona belangrijk kan zijn. Er komt voor onderwijs een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen met klachten.”
 
Belangrijke randvoorwaarden zijn voldoende hygiënemaatregelen en schoonmaakmiddelen. Ook is er voldoende personeel nodig. Uit de eerdergenoemde peiling blijkt dat schoolleiders het welbevinden van personeel en leerlingen bijzonder belangrijk vinden. Dat is vanzelfsprekend. “Er is veel respect voor wat de schoolleiders en leraren in de afgelopen weken hebben gerealiseerd met het afstandsonderwijs. Voor de tweede keer wordt er enorm veel gevraagd van het personeel nu we weer nadenken over herstarten. We moeten altijd, maar zeker nu, erg zuinig zijn op de mensen in het onderwijs”, aldus Van Haren.
 
Maatregelen na 11 mei
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader uitgewerkt.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen, zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Of ga voor meer informatie over de maatregelen van het kabinet naar:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Links