Basisscholen Tilburg worden integrale kindcentra

Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren in integrale kindcentra (ikc). Dat houdt in dat er een volledig aanbod is van opvang, onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze trend doet zich ook elders in Nederland voor.

De gemeente Tilburg, de schoolbesturen en Kinderstad (opvang) hebben daarover afspraken gemaakt. Het gaat bij een ikc zowel om een fysieke locatie als een nieuwe organisatievorm. Met deze nieuwe aanpak moeten de ‘breuklijnen’ tussen de diverse voorzieningen, die voor een deel van de kinderen voor overgangsproblemen zorgt, verdwijnen. Er ontstaat dan een doorlopende pedagogische onderwijslijn. De nieuwe koers is een uitwerking van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor 0- tot en met 12-jarigen.

Om ervaring op te doen met de nieuwe aanpak worden er acht pilots opgestart, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat in een leerrijke omgeving. Het ligt in de bedoeling dat de ouders de meerwaarde ervan inzien. Ook is er ruimte om de verbindingen met de transities Jeugdzorg en Passend onderwijs vorm te geven. Zoveel mogelijk disciplines werken samen om deze ambities waar te maken. Uiteindelijk moet dat resulteren in een basismodel ikc voor heel Tilburg.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.