Zestien basisscholen hebben zich op 20 april verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van kinderen. Het predicaat CultuurProfielSchool garandeert dat kwalitatief goed cultuuronderwijs geïntegreerd is in het lesprogramma van alle groepen van de basisschool.

De zestien founding partners willen met de oprichting van de VCPS-PO een stevige impuls geven aan de verdieping en verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de basisschool. Ook biedt het predicaat CultuurProfielSchool een houvast voor ouders die op zoek zijn naar een school waar cultuuronderwijs een prominente plaats in het lesprogramma heeft.

De oprichting van de VCPS-PO is een reactie op de vraag van basisscholen die behoefte hebben aan vergaande samenwerking. Het volgt op een vergelijkbaar initiatief in het voortgezet onderwijs, waar nu 45 scholen actief zijn als CultuurProfielSchool. Door de oprichting van de VCPS-PO, dat wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en regionale instellingen voor cultuureducatie,  ontstaat er een goede aansluiting tussen cultuuronderwijs op de basisschool en voortgezet onderwijs. Doel is dat kinderen hun hele schoolcarrière hun talenten op cultureel terrein kunnen verkennen en ontwikkelen.
 
Basisscholen die interesse hebben kunnen zich aanmelden als aspirant-lid via info@cultuurprofielscholen.nl

Gerelateerd nieuws