De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker voor basisscholen om invalleerkrachten te vinden. Daarover berichtten onder meer Het Algemeen Dagblad en Trouw de afgelopen dagen.

In Roosendaal maakt de stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) een protocol met de titel ‘Geen vervangers beschikbaar’, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag . Dit protocol geeft aan dat in uiterste situaties een klas naar huis gestuurd kan worden omdat er geen vervangende leerkracht is. De maatregel is volgens het bestuur een gevolg van de Wet werk en zekerheid.

Sinds 1 juli moet een school een leerkracht in vaste dienst nemen nadat deze binnen drie jaar zes tijdelijke contracten heeft gekregen voor invalwerk. Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) legde vandaag bij RTL Nieuws uit wat het gevolg hiervan is in de praktijk: ‘Scholen zijn huiverig om zee te gaan met invalkrachten, terwijl de invallers soms niet komen opdagen voor één of twee dagen les. Zij geven de voorkeur aan langere invalbeurten’. Ze zegt dit op basis van de uitslag van een peiling van de AVS. Schoolbesturen hebben geen geld om de invallers in vaste dienst te nemen.
Bij Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, zijn ongeveer honderd meldingen binnen gekomen van schoolleiders en leerkrachten over problemen met de wet. Verus signaleert dat schooldirecteuren zelf voor de klas gaan staan, parttimers extra dagen werken en onderwijsassistenten voor de groep worden gezet. Ook worden klassen opgesplitst en studiedagen geannuleerd om vervangingsproblematiek te ondervangen. Verus constateert dat deze maatregelen leiden tot meer werkdruk en slecht onderwijs.

Vakbond CNV Onderwijs vraagt zich in Trouw af of schoolbesturen wel alle mogelijkheden van de cao benutten. De vakbond wijst op de zogenoemde ‘bindingscontracten’, waarbij een leerkracht voor een jaar aan een bestuur gebonden is en door scholen voor een uur per week kan worden aangenomen. Volgens CNV Onderwijs worden problemen op invalgebied vaak veroorzaakt door andere factoren, zoals het bestaande lerarentekort in de Randstad.   

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld