Basisscholen laten veel minder geld op de plank liggen. Besturen hielden vorig jaar 5,9 miljoen euro over op een begroting van een kleine 11 miljard. In 2017 was het overschot ruim 106 miljoen op ruim 10 miljard begroting. Dit blijkt uit cijfers van DUO.

De hoge reserves stuitten eind vorig jaar nog op kritiek van de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. Zij vroegen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding staat tot de risico’s die ze lopen. “Sparen mag geen doel op zich worden”, schreven ze aan de Tweede Kamer. De hoge opgebouwde reserves zouden in contrast staan met de vraag om extra geld in de strijd tegen de werkdruk en het lerarentekort.

Scholen hebben het afgelopen jaar nu dus meer geld uitgegeven. Dit komt, volgens de PO-Raad, grotendeels doordat de sector 70 miljoen heeft geïnvesteerd in de cao die vorig jaar is afgesloten. De overige uitgaven verschillen uiteraard per bestuur. Er is geld gegaan naar het lerarentekort bijvoorbeeld, zoals naar dure uitzendbureaus, of er zijn extra investeringen gedaan in lesmateriaal.

Een belangrijke reden voor grote reserves is volgens hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers, meldt Trouw, de ‘onzekere en onduidelijke bekostigingsregels’.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Onomkeerbaar

  • ‘Planloos is kansloos’