Uit het onderzoek Kritisch kastje kijken van Stichting Reklame Rakkers en de Radboud Universiteit Nijmegen (maart 2006) blijkt dat de meeste kinderen onvoldoende in staat zijn onderscheid te maken tussen mediaboodschap en realiteit. Reden voor Stichting Reklame Rakkers om gratis mediawijsheidprogrammas te ontwikkelen voor basisscholen in Nederland.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat kinderen tussen de 8 en 13 jaar over onvoldoende kennis beschikken over media-inhoud en mediavormen, om een redelijk niveau van realiteitsperceptie te bereiken. Eerder bleek uit het rapport Mediawijsheid, nieuw burgerschap van de Raad van Cultuur (juli 2005) dat er behoefte is aan een nieuwe vorm van media-educatie. Ook ouders achten een speciaal mediavak op school noodzakelijk, volgens dit rapport. Redenen voor Stichting Reklame Rakkers om in 2006 meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de mediawijsheid van kinderen tot 16 jaar, waarin het herkennen en kritisch benaderen van commercie een belangrijk thema is. Hiertoe wordt in mei van dit jaar onder andere het mediawijsheidprogramma Media Makkers gelanceerd. Met gratis lesmaterialen voor groep 5 tot en met 8 van de basisschool, die in bestaande lessen kunnen worden gentegreerd (vergroten leereffect) of bijvoorbeeld passen in een themaweek of als separaat lesprogramma. Vanaf oktober 2006 gaat bovendien de vakopleiding tot Media Cordinator voor leerkrachten (en bibliothecarissen) van start. Inhoudelijk onderscheidt het lesprogramma Media Makkers vier leergebieden: mediabewustzijn, mediabegrip, media-attitude en mediagedrag. Liesbeth Hop van Stichting Reclame Rakkers: Wij willen kinderen specifiek helpen bij het op waarde schatten van mediabronnen en -boodschappen, zodat zij die daarna zelfstandig kunnen inzetten voor het verkrijgen van een goed beeld van de werkelijkheid. Eerder onderzoek door ons toonde al aan dat kinderen niet in staat zijn media van commercie te onderscheiden. Daarom blijven we de nadruk leggen op het verbeteren van het commercile bewustzijn van kinderen. Daarnaast richten wij ons op het eigen mediagedrag van kinderen, waarbij waarden en normen volop aan de orde komen.

Meer informatie
Tijdens het AVS congres Voor elkaar op 27 april aanstaande zal Liesbeth Hop, beleidsdirecteur bij Stichting de Kinderconsument en initiator van Stichting Reklame Rakkers, een workshop verzorgen getiteld Aap, Noot… Mars! Media, commercie en… kinderen. Hierin schets zij de allerlaatste trends op het gebied van mediavormen, mediagedrag van kinderen en de grensvervaging tussen media en (verkapte) commercie. Wie voedt kinderen daarin op? Ouders, media of de school? Met concrete praktijkvoorbeelden, lesideen en ruimte voor discussie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.