Bas Vernooij in bestuur
Schoolleidersregister PO

Bas Vernooij, directeur van basisschool De Stromen en De Viergang in Alphen aan de Rijn, is op voordracht van AVS per 1 januari 2024 benoemd als lid bestuur van het Schoolleidersregister PO. Hij volgt Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard op die tot 31 december 2023 lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO is.

Bas Vernooij is op dit moment lid van de Ledenraad van AVS en van de Commissie Onderwijs & kwaliteit. Door onverenigbaarheid legt Vernooij de functie in de Ledenraad neer maar blijft wel actief in de commissie Onderwijs & kwaliteit. Bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO Boris van der Ham is blij met de benoeming van Bas Vernooij: ‘Met Bas krijgen we een jonge, gedreven schooldirecteur in het bestuur. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een mooie bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het Schoolleidersregister PO‘.

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een schooldirecteur op voordracht van AVS, een voorzitter College van Bestuur op voordracht van CNV Schoolleiders, een directeur-bestuurder op voordracht van de AOb en een bestuurder op voordracht van de PO-Raad. Bestuursleden worden benoemd voor de termijn van vier jaar met een mogelijkheid voor een tweede termijn.

Schooldirecteuren spelen de hoofdrol

AVS werkt nauw samen met het Schoolleidersregister PO om de schoolleider meer in positie te brengen. Schooldirecteuren zijn bij alle activiteiten van het Schoolleidersregister betrokken. Behalve dat er schooldirecteuren in het bestuur zitten, beoordelen directeuren zelf de opleidingen en het professionaliseringsaanbod dat in aanmerking komt voor herregistratie, bepalen directeuren zelf mee wat de kennisbasis is en nemen zij besluiten rondom de registratie. Schooldirecteuren monitoren en analyseren samen met onderzoekers ontwikkelingen die van invloed zijn op het beroep van schooldirecteuren en ontsluiten kennis hierover.

Ontwikkeling beroepsgroep

Schooldirecteuren werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Dat doen ze voor zichzelf én voor anderen. Het Schoolleidersregister PO stimuleert de ontwikkeling van individuele schooldirecteuren en van de beroepsgroep. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden. De registratie in het Schoolleidersregister stelt de schoolleider in staat zich voortdurend te ontwikkelen en meer erkenning te krijgen voor zijn rol.

AVS versterkt positie schoolleiders

Schoolleiders vervullen een cruciale sleutelrol binnen de schoolorganisatie. AVS versterkt de positie van schoolleiders in hun vakgebied, zowel inhoudelijk als in de voorwaarden waaronder zij hun functie uitoefenen. AVS is de enige academie en vakvereniging in Nederland die opkomt voor schoolleiders en andere leidinggevenden in het funderend onderwijs.

Link