Door de vergrijzing van het personeelsbestand, neemt het aantal personen dat recht heeft op BAPO toe. Het BAPO-gebruik – in fte – is in 2010 in het primair onderwijs met 9 procent gestegen ten opzichte van 2009.

Binnen het voortgezet onderwijs is dezelfde trend te zien. De concentratie van het BAPO-gebruik komt steeds meer te liggen bij de 62- en 63 jarigen. Hier is afgelopen jaren de grootste procentuele stijging te zien en deze groep kent het hoogste percentage BAPO-gebruik.

Meer informatie: http://www.stamos.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws