De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de acties die zij na de zomervakantie gaat starten. Op 12 september is daarvan de kick-off. De AVS betrekt haar leden daar na de vakantie bij.

Recent heeft de AVS een peiling gehouden onder haar leden waarin gevraagd werd hoe in het veld wordt aangekeken tegen de uitwerking van het cao-onderhandelaarsakkoord ten aanzien van de salarissen voor schoolleiders. Zowel schoolleiders als bestuurders, leraren en onderwijsondersteuners zijn massaal verontwaardigd dat er niet voor alle functies één lijn is getrokken in de huidige cao- afspraken. Dit blijkt uit de peiling die de AVS heeft gehouden onder ruim 700 schoolleiders.

99 procent van de respondenten vindt dat ook schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel een substantiële salarisverbetering moeten krijgen. Vooral het feit dat adjunct-directeuren zelfs minder gaan verdienen dan leerkrachten roept veel verontwaardiging op. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor alle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten en onderwijsondersteunend personeel. AVS-voorzitter Petra van Haren in het NOS Journaal: “Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is.”

Ruim 90 procent van de leden vindt dat de AVS nu absoluut eigen acties voor schoolleiders moet initiëren, zij het niet in de vorm van stakingen. De AVS gaat dan ook acties inzetten gericht op het ondersteunen van de eigen inzet van schoolleiders. Met brede steun van onze leden blijft de AVS daarnaast ook partner in het PO-Front en roept zij haar leden op de leerkrachtstakingen te blijven steunen. Want de sector is er nog niet, waar het gaat over gelijkschakeling met het vo of andere sectoren.

Schoolleiders hebben een intensief en complex beroep. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de kwaliteit van de schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Het is nodig dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt afgesproken in lijn met hoe het voor de leraren is vastgelegd. Er komen ook voor schoolleiders grote tekorten aan en ook daar is een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden. De AVS bepaalt samen met haar ledenvertegenwoordigers de inzet van de nieuwe onderhandelingen. Ook hierover informeert de AVS haar leden na de zomervakantie.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Onomkeerbaar

  • ‘Planloos is kansloos’