In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Asscher van SZW weten dat er een verkenner is aangesteld om de knelpunten van de Wwz in kaart te brengen in sectoren waar seizoensarbeid voorkomt. De AVS is van mening dat een dergelijke verkenning ook op zijn plaats is voor het primair onderwijs. Dat laat AVS-voorzitter Petra van Haren weten in een brief aan minister Asscher.

“De effecten van de Wwz op (zeer) kortdurende benoemingen van invallers leveren diverse zorgen en knelpunten op”, aldus Van Haren. “Er wordt aan de cao-tafel constructief overleg gevoerd om tot structurele oplossingen te komen. Dit heeft op een aantal punten nog niet tot bevredigende uitkomsten geleid.” Die knelpunten gaan over de verplichting na drie arbeidscontracten een vaste benoeming te moeten geven. Vooral voor kortdurende benoemingen in verband met ziekte is het vinden van oplossingen bijzonder lastig. “Schoolbesturen kunnen het risico door dan dreigende verplichtingen vanuit de Wwz niet aangaan zonder serieuze financiële risico’s.”

Dit betekent dat een schoolleider op diverse momenten geen vervanger kan inzetten, wat direct gevolgen heeft voor leerlingen en leerkrachten. “Dit leidt tot onwenselijke onderbrekingen in het onderwijsleerproces. Het betekent inboeten op de kwaliteit van onderwijs. Ook trekt het een zware wissel op de werkdruk van leerkrachten..”, aldus Van Haren.

Vorig jaar en in 2014 had de AVS ook al de problemen rond de Wwz in brieven naar de Eerste en Tweede Kamer aangekaart.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders