De AVS heeft met verbazing de ontwikkelingen gevolgd rond de kabinetsplannen om scholen wettelijk te verplichten kinderopvang te (laten) verzorgen. Afgelopen maandag stuurde het kabinet hierover een brief aan de Tweede Kamer. De plannen roepen veel vragen op, vooral over de financiering. De AVS wil met de betrokken partijen om de tafel voor nader overleg.

Aanvankelijk was de AVS niet positief over de plannen om scholen wettelijk te verplichten kinderopvang te (laten) verzorgen van 7.30 uur tot 18.30 uur. Vooral omdat werd uitgegaan van vrijwilligers en bijstandsmoeders zonder kwaliteitstoets. Bovendien was de overige facilitering niet financieel onderbouwd.

Het belangrijkste is nu inzicht te krijgen in de feitelijke kosten. Deze kunnen deels eenmalig zijn en deels structureel. De AVS is van mening dat de kosten zeker niet vanuit de bestaande budgettaire ruimte kunnen worden gefinancierd.

De AVS heeft geen principiële bezwaren tegen de kabinetsplannen, mits er goede en duidelijke randvoorwaarden worden gecreëerd. De huidige plannen roepen nog erg veel vragen op. Daarom verzoeken wij de betrokken partijen tijdens een overleg in kaart te brengen welke gevolgen de plannen hebben voor scholen en hun directeuren. Ook dient duidelijk te worden hoe de financiële onderbouwing en de verantwoordelijkheidsverdeling geregeld moeten worden. De AVS zal het initiatief nemen voor dit overleg.

De bouwstenen voor de `motie Van Aartsen´ zijn aangedragen door VVD onderwijswoordvoerder Balemans. Met hem belegt de AVS op korte termijn een bijeenkomst om uit zijn mond de achtergronden te vernemen die hebben geleid tot de motie. Anderzijds gaan we met hem in discussie over de uitvoerbaarheid van de inmiddels door het kabinet overgenomen
motie. Wij nodigen graag een aantal schoolleiders/ bovenschools managers uit (15-20 personen) om met Balemans in discussie te gaan.

Vragen die tijdens het overleg zeker beantwoord dienen te worden:

1) Hoe krijgen we schoolgebouwen toegerust om de kinderopvang op een verantwoorde manier onder te kunnen brengen?
2) Hoe krijgen we voldoende gekwalificeerd personeel opgeleid om aan de vraag te kunnen beantwoorden?
3) Wat zal het effect zijn op het gebruik van de huidige kinderopvang?
4) Wie ondersteunt schooldirecteuren bij de uitvoer van deze extra taak en wat betekent dit voor hun honorering?
5) Over welke vormen van opvang hebben we het precies, met name voor kinderen boven de leeftijd van 8-9 jaar?
6) Wie bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang?
7) Wat is het effect op het onderwijs dat wordt gegeven in hetzelfde gebouw als waar de kinderopvang plaatsvindt?

Zodra datum en locatie bekend zijn, nodigen wij u via deze website uit om aan deze discussie deel te nemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws