AVS wil kerndoelen po en onderbouw vo ook actualiseren

Schoolleiders willen actieve rol hierin spelen

In het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing moeten ook de kerndoelen van het po en de onderbouw vo geactualiseerd worden. Daarvoor pleiten de AVS, samen met CNV, FvOv en Platform VVVO,  in een brief aan de Tweede Kamer.

De vakbonden schrijven dat het van essentieel belang is voor het onderwijs dat het onderwijscurriculum bij de tijd is. Jonge mensen worden in het onderwijs voorbereid op de complexe wereld van nu en morgen. Daarbij past een actueel curriculum, niet alleen voor de examenprogramma’s in de bovenbouw. Om in een nieuw curriculum de vakinhoud te waarborgen, is daarbij een actieve betrokkenheid van leraren, schoolleiders, ondersteuners en deskundigen vanuit alle disciplines onmisbaar.

Er wordt gestart met de vernieuwing van een aantal examenprogramma’s in vijf vakvernieuwingscommissies, voor de vakken Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Maar daar mag het dus wat de onderwijsorganisaties betreft niet bij blijven. Voor alle vakken geldt dat er behoefte is aan actualisering van het curriculum. De kerndoelen van alle vakken voor po en onderbouw vo moeten in het vervolgtraject meegenomen worden vanwege het belang van:

  • de doorlopende leerlijnen
  • de samenhang in het curriculum
  •  het voorkomen van de overladenheid van het curriculum
  •  een betere balans tussen kennis, persoonsvorming en leren samenleven
  •  meer duidelijkheid en ruimte voor eigen keuzes voor scholen en leraren

Voor de toekomst moet de curriculumvernieuwing periodiek ingericht worden, zoals ook besloten ligt in de opdracht van de commissie curriculumvernieuwing.

Ondanks corona is er nog steeds voldoende belangstelling en betrokkenheid in het onderwijsveld om actief te participeren. “De leraren, schoolleiders en ondersteuners van AVS, CNV Onderwijs, en van de bij de FvOv en het Platform VVVO aangesloten verenigingen willen hier zeker een actieve rol in spelen. Op deze manier kunnen we borgen dat herziene onderwijsdoelen uitvoerbaar zijn en op steun uit het veld kunnen rekenen.”