AVS wil af van hapsnapbeleid

Meer structureel geld, geen hapsnapbeleid en een heldere, stevige aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs. Het is prachtig dat er in de Rijksbegroting ruim 300 miljoen euro meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar met die losse subsidies los je volgens AVS niet de fundamentele problemen op, waarmee Nederland nu te maken heeft.

Als je structurele problemen wilt aanpakken, heb je structurele middelen nodig. Klaar! Het leraren- en schoolleiderstekort, de dalende leerprestaties met betrekking tot de basisvaardigheden en de toenemende ongelijkheid nemen niet af met een subsidie hier en daar. Daarvoor is een fundamentele aanpak nodig. Dat vraagt om een heldere visie met heldere doelstellingen én middelen op lange termijn op het gebied van onderwijskwaliteit en personeelsbeleid.

Die tekorten nemen zeer schrijnende proporties aan. “Inmiddels is het tekort aan schoolleiders opgelopen tot 1100 fte”, stelt AVS-voorzitter Karin Straus. “Een groot aantal scholen zit dus zonder leidinggevende, terwijl zij zó cruciaal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, het leerplezier van kinderen en werkplezier van de medewerkers. Met incidentele middelen lossen we dit tekort echter niet op.”

In 2022 hebben de sociale partners in het funderend onderwijs, waaronder AVS, twee akkoorden gesloten met de Onderwijsminister om de personeelstekorten in het onderwijs aan te pakken. “Waarom niet voortbouwen op deze akkoorden”, vraagt Straus zich af. “We moeten als onderwijssector met de politiek structureel samenwerken aan een onderwijs-personeelsagenda. Zo werken we doeltreffend aan de verbetering van het onderwijs en daarmee aan de toekomst van Nederland.”

Wat AVS betreft heeft de politiek echter nog te weinig aandacht voor de belangrijke positie van schoolleiders. Dat zie je ook terug in de Rijksbegroting. Hier en daar wordt op sommige vlakken wél expliciet aandacht besteed aan de schooldirecteur en dat is weliswaar een voorzichtige positieve ontwikkeling, maar het móét echt beter. Gelukkig investeert het rijk volgend jaar wel extra in de ontwikkeling van schoolleiders. Zo gaat er bijna € 154 miljoen euro naar de begeleiding van onder andere startende directeuren. Ook de regeling voor zij-instromers wordt verlengd, daardoor kunnen schoolbesturen een subsidie aanvragen voor de opleiding en begeleiding van mensen van buiten het onderwijs, die schoolleider willen worden.

Grote zorg van AVS is dat erop diverse posten in het primair en voortgezet onderwijs flink bezuinigd moet gaan worden in de periode 2024-2028. We blijven al deze zorgen onder de aandacht brengen van het ministerie van Onderwijs en de politiek.

Links