AVS versterkt beroepsgroep via mentoring

In januari starten de eerste deelnemers met het unieke traject waarbij ervaren schooldirecteuren uit het basisonderwijs hun kennis en expertise inzetten om startende vakgenoten te begeleiden. Met dit mentoringprogramma – door het Schoolleidersregister PO geaccrediteerd – wil AVS een krachtige stimulans geven aan de strijd tegen het schoolleiderstekort.

Met dit mentoringprogramma versterken we schoolleiders als beroepsgroep en gaan we ongewenste uitstroom tegen. De door AVS opgeleide en gecertificeerde mentor inspireert, ondersteunt, daagt uit en versterkt de mentee in leiderschap. Zo bouwen ze samen aan een zelfbewuste en professionele beroepsgroep van schoolleiders die van betekenis is voor de kwaliteit van onderwijs.

Schoolleiderstekort

Marieke van Leeuwen, programmamanager van onze academie : “AVS wil actief het groeiende schoolleiderstekort terugdringen door nieuwe mensen enthousiast te maken om als directeur aan de slag te gaan en ervaren collega’s te behouden voor het vak. Een punt van zorg is dat startende schoolleiders onvoldoende begeleiding ervaren. Mentoring voor schooldirecteuren bestond nog niet in Nederland, maar op het AVS Congres van afgelopen maart was er wel ontzettend veel interesse voor. Daarom hebben we alles op alles gezet om ons dit programma van de grond te krijgen. En dat is gelukt!”

AVS koppelt bij voorkeur directeuren die voor verschillende besturen werken. “Dan voelen mensen zich over het algemeen vrijer om open in gesprek te gaan en hun onzekerheden of kwetsbaarheden te delen. Een voorwaarde om van mentoring een succes te maken”, aldus Marieke van Leeuwen.

Het AVS Mentoringprogramma richt zich in eerste instantie op startende directeuren met minder dan vijf jaar ervaring. Alle schoolleiders kunnen mentor worden, mits ze niet langer dan twee jaar met pensioen zijn.

Links