AVS verplaatst Schoolleiderscongres en laakt berichtgeving corona

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft vanwege het coronavirus haar jaarlijkse congres dat plaats zou vinden op 20 maart verplaatst naar het najaar. De exacte datum wordt volgende week bekendgemaakt. “Wij willen voorkomen dat via bezoekers van het AVS Schoolleiderscongres het virus kans krijgt zich verder te verspreiden naar met name de scholen in Nederland. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons groter dan het individuele en organisatiebelang”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.
 
Schoolleiders en schoolbestuurders nemen gestuurd door berichtgeving en naar eigen inzicht en beste vermogen op dit moment maatregelen. Uit de AVS-peiling van een week geleden blijkt dat toen al ruim 80% van de scholen in meer of mindere mate maatregelen heeft genomen tegen het coronavirus. In deze vloedgolf van informatie ontstaat een situatie waarin schoolleiders de verantwoordelijkheid krijgen om eigen afwegingen te maken en besluiten te nemen in de context van de school. Dit geldt ook voor de AVS.

Onduidelijke berichtgeving
Het coronavirus wordt steeds meer een dominante factor, ook in de dagelijkse schoolsituatie. “Ieder uur zijn er nieuwe ontwikkelingen. Van dag tot dag neemt de verspreiding van het coronavirus toe in Europa en ook in Nederland. In de vele berichtgeving is niet altijd duidelijk of het gaat om nieuwsfeiten of meningen”, aldus Van Haren. Er zijn volgens Van Haren veel tegenstrijdige berichten. “Dan weer worden de huidige maatregelen gekwalificeerd als voldoende en dan weer als onvoldoende. Ook is er onduidelijkheid over waarom andere landen in Europa en elders in de wereld zwaardere maatregelen treffen dan Nederland op dit moment doet.”
Vanuit officiële instanties ontvangen scholen richtlijnen en adviezen voor te nemen maatregelen op de school. De adviezen wisselen per instantie, dit levert onduidelijkheid op. Richtlijnen van lokale of regionale instanties wijken op een aantal plekken af van die vanuit OCW. Dit geeft onvoldoende duidelijkheid voor afweging van te nemen beslissingen en gevolgen hiervan. Tal van voorbeelden van gevolgen kunnen genoemd worden, zoals verplichte leertijd en verzuim, geplande schoolactiviteiten en personeelsbeleid.
 
Leiderschap
De AVS vindt dat de overheid stelling moet nemen en duidelijke richtlijnen moet geven voor scholen. “We roepen schoolleiders zelf ook op om leiderschap te tonen”, zo zegt Van Haren. “We zijn een organisatie van leidinggevenden in het onderwijs. We hebben besloten om ons congres niet door te laten gaan, omdat we willen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. We hebben daarover ook gesproken met schoolleiders in landen waar het virus al verder is verspreid, zoals Italië, en die roepen ons op om dit echt serieus te nemen. Onze oproep aan de politiek: wees duidelijk en grijp in. Wat staat er bovenaan: de economie of gezondheid van mensen? Dat is een moeilijk dilemma. In Italië zegt men nu dat gezondheid voor gaat. En wij vragen ons kabinet om daar een helder standpunt over in te nemen.” 
 
Scholen niet dicht
De scholen en kinderdagverblijven blijven vooralsnog gewoon open, aldus het kabinet. Premier Rutte: “Voor het basisonderwijs, middelbare scholen en mbo zien alleen we geen reden scholen te sluiten. Kinderen behoren allereerst niet tot de risicogroepen. Maar de maatschappelijke gevolgen zouden ook te groot zijn als we hen vragen thuis te blijven.” De ouders van die kinderen werken immers op plekken als de zorg of brandweer ‘waar we ze hard nodig hebben.’ 

Links