De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) verlaagt haar contributie voor werknemers in het primair onderwijs die nog geen schoolleider zijn, maar dit eventueel wel willen worden, tot slechts 25 euro per jaar. Nieuwe leden die al wel (adjunct) directeur of (bovenschools) manager in het PO zijn, krijgen het eerste jaar 50 procent korting.

Alle leden van de AVS ontvangen het maandblad Kader Primair en de maandelijkse nieuwsbrief Kadernieuws. Zo blijft ieder lid op de hoogte van zowel relevant onderwijsnieuws áls achtergronden en verdieping. Dit geldt dus ook voor aspirant-leden (zij krijgen de bladen digitaal toegestuurd), net als de kortingen die alle leden krijgen op AVS-bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse AVS-congres waar zij met zo´n 1000 schoolleiders in contact kunnen komen, en op het cursus- en opleidingenaanbod van de AVS. Hieronder zijn ook cursussen gericht op het middenmanagement en zogenaamde kweekvijvertrajecten, ter voorbereiding op het schoolleiderschap.

Roelf Willemstein, directeur: “Natuurlijk hopen we zo meer leden te werven. Maar voor ons als belangenbehartiger van het schoolleidersvak vinden wij het ook onze taak om te zorgen dat er ook straks nog voldoende schoolleiders zijn. Want zoals ook Rinnooy Kan in zijn rapport `De Leerkracht´ aangaf, lopen de tekorten op. Wij richten ons met de contributieverlaging op de schoolleider van straks.” De AVS verwacht dat met name IB-ers en bouwcoördinatoren van deze prijsverlaging gebruik zullen maken. Deze prijsverlaging is structureel. Het aanbod voor nieuwe reguliere leden, 50% korting en voor snelle beslissers ook nog eens 15% extra korting op de toegangsprijs van het symposium `tijd voor ondernemerschap´, geldt alleen bij aanmelding vóór 1 december 2007. Het symposium is op 11 oktober 2007.

Kader Primair behandelt iedere maand een voor schoolleiders relevant thema. Daarnaast staan er nog enkele algemene artikelen en een selectie uit het (onderwijs)nieuws. Uit recent onderzoek blijkt dat het blad en de thema-keuze erg goed gewaardeerd worden door de lezers. Aspirant-leden krijgen Kader Primair en Kadernieuws per e-mail. Willen zij de bladen (ook) per post ontvangen, dan betalen zij het `oude tarief´: 97 euro per jaar. Met, als u zich voor 1 december aanmeldt, 50 % korting. Aspirant-leden komen niet in aanmerking voor juridische dienstverlening. Dit blijft dus ongewijzigd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar