Kind op de Gang en Leerling bij de Les vallen net buiten de prijzen
Tijdens de uitreiking van de NOT-innovatieprijs werd dinsdagochtend 27 januari duidelijk dat de AVS niet in de prijzen is gevallen. De simulatietools `Kind op de Gang´ (bestemd voor het primair onderwijs) en `Leerling bij de Les´ (bestemd voor het voortgezet onderwijs) waren genomineerd bij de laatste drie in de categorie `innovatieve toepassing van facilitaire producten, inrichting o f diensten in het onderwijs´. De simulatietools zijn met de nominatie wel erkend als innovatief product, dat scholen voorbereidt op de invoering van passend onderwijs.


De stand van de AVS op de NOT

AVS-directeur Michiel Wigman vindt het desondanks “geweldig, dat de AVS bij een van de beste drie innovatieve producten behoort. Het is voor de AVS een uitdaging om de kracht van de vloer te verbinden met het geïsoleerde top-down beleid van Den Haag.” Wigman is trots op het succes van de tools in de praktijk: “In tweeëneenhalf jaar tijd hebben we 1500 managers en 30.000 leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs door deze toepassing gestimuleerd om passend onderwijs vanuit hun eigen hart en competenties in te richten. Dan heb je toch een forse bijdrage geleverd om bottum-up denken en top-down beleid bij elkaar te brengen.”


Michiel Wigman en Heike Sieber

Heike Sieber, adviseur van de AVS en ontwikkelaar van de simulatietools: “We zijn toch blij, omdat we iedere dag opnieuw merken dat de tools goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Het begint bij de leerkracht, maar uiteindelijk brengt het hele regio´s in beweging. De regio´s staan nu voor de keuze hoe zij met passend onderwijs om moeten gaan. Dat proces is in gang gezet door Kind op de Gang en Leerling bij de Les.”

In de vakjury zaten onder andere de leraar van het jaar in het vo en de leraar van het jaar in het po. Sieber: “Het feit dat de twee leerkrachten van het jaar, beiden echte ervaringsdeskundigen in het onderwijs, deze tools nomineerden voor de prijs, bewijst ook dat de tools zijn nut in de praktijk bewezen hebben. Ons doel is dat elke leerling recht heeft op een `passende´ leerkracht.”

Honderden scholen en duizenden leerkrachten en schoolleiders pasten de simulatietool `Kind op de Gang´ inmiddels toe. Omdat het product zo aansloeg in het primair onderwijs, kwamen er ook vragen vanuit het voortgezet onderwijs naar een vergelijkbaar product. Tweede helft 2008 heeft de AVS `Leerling bij de Les´ ontwikkeld. De AVS begint komende week aan een `rondje Nederland´, waarbij zij hierover voorlichting geeft. Inmiddels hebben ruim 150 vo-scholen zich hiervoor aangemeld.


Altijd prijs in de vijsvijver van de AVS

De AVS-stand op de NOT wordt goed bezocht. Een aantal schoolleiders komt speciaal naar de stand om een AVS-adviseur of ledenraadvertegenwoordidger te spreken, zich als lid aan te melden (tot 2 februari bijna 70 euro korting op de contributie) of mee te dingen naar een van de prijzen. Wie hengelt in de visvijver heeft altijd prijs. De AVS hoopt u ook te ontmoeten in haar stand (hal 8, B076).

Meer informatie over de simulatietools: www.kindopdegang.nl of www.leerlingbijdeles.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws