AVS tevreden over controversieel verklaarde onderwerpen

In de extra procedurevergadering van de vaste commissie voor OCW is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Deze onderwerpen hebben geen betrekking op het primair onderwijs. AVS is tevreden met deze uitkomst.

Onderwerpen die controversieel verklaard zijn, worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld. Eerder besliste de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat het kinderopvangdossier niet controversieel wordt verklaard. De lijst met controversiële onderwerpen staat niet vast. Fracties kunnen tijdens een procedurevergadering voorstellen om een onderwerp aan de lijst toe te voegen of te schrappen. Op dinsdag 12 september stemt de Tweede Kamer over de volledige lijst met controversiële onderwerpen die door de commissies zijn aangedragen. AVS volgt alle ontwikkelingen in de Tweede Kamer en in de aanloop naar de verkiezingen op de voet.

Link