De ESHA-conferentie vindt plaats op 18-21 mei 2022. Rondom deze conferentie verzorgt de AVS weer een studiereis.

Op de ESHA-website staat vermeld wat de reden is voor (weer) een verplaatsing. “The various restrictions set by health authorities and local governments, the possibility ofanother outbreak during the next months and – above all – the values of health, safety and security of all participants were the main reasons behind our decision.”

De AVS organiseert een studiereis rondom deze conferentie, van zondag 15 mei tot en met zaterdag 21 mei. (Adjunct-)directeuren uit het primair en voortgezet onderwijs komen uit alle landen van Europa bij elkaar in een bruisende, lerende omgeving. Het gaat erom Europese schoolleiders met elkaar te verbinden door ontmoeting, waarbij inspiratie, maatschappelijke en educatieve vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen en het delen van kennis in professionele lerende netwerken centraal staan.

Binnenkort volgt meer informatie over de invulling van het programma van de AVS studiereis naar Cyprus. Geїnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden bij adviseur internationalisering Paul van den Heuvel (p.vandenheuvel@avs.nl).

Nederlandse schoolleiders zijn via hun lidmaatschap van de AVS aangesloten bij de ESHA.

Links

Gerelateerd nieuws