De AVS organiseert een studiereis rondom de ESHA-conferentie van zondag 15 mei tot en met zondag 22 mei. Het thema van deze conferentie is ‘Schoolleiderschap in 2020+: trends en uitdagingen voor kwaliteit en inclusie.’ 

(Adjunct-)directeuren uit het primair en voortgezet onderwijs komen uit alle landen van Europa bij elkaar in een bruisende, lerende omgeving. Het gaat erom Europese schoolleiders met elkaar te verbinden door ontmoeting, waarbij inspiratie, maatschappelijke en educatieve vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen en het delen van kennis in professionele lerende netwerken centraal staan. 

Binnenkort volgt meer informatie over de verdere invulling van het programma van deze studiereis naar Cyprus. 

In het AVS-magazine Kader van januari 2022 is per abuis een verkeerd bedrag gepubliceerd. De richtprijs die we hanteren is 2. 250 euro, afhankelijk van tickets, vliegtaks en hotelprijzen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via reizen@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws