Donderdag 18 december 2008 hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO-raad hun advies aangeboden aan de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van onderwijs, dat is opgesteld naar aanleiding van de invoering van referentieniveaus in het PO, VO en MBO. Doel is niet alleen doorlopende leerlijnen voor rekenen en taal te creëren, maar ook om scholen te helpen houvast te vinden bij het volgen van hun leerlingen. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft tijdens dit overleg aangegeven dat referentieniveaus er voor de school zijn, niet om leerlingen er op af te rekenen. Ton Duif, voorzitter AVS: “We zijn blij dat is gekozen voor 2 niveaus in het PO maar maken ons bezorgd hoe het met de echte zorgleerlingen zal gaan. Daarover zegt het advies alleen dat dit nog nader moet worden bekeken.” De PO-Raad stelt ook voor om de Cito-toets te verschuiven naar het eind van het schooljaar, bijvoorbeeld juni. De AVS is daar op zich niet op tegen, maar vraagt zich wel af wat het nut dan nog is van het afnemen van een dergelijke toets. Ton Duif, AVS: “We zijn en blijven tegen een eindexamen basisonderwijs, wat de toets dan wel dreigt te worden. Vandaar ons pleidooi om de Cito-toets, of een andere gevalideerde toets, alleen nog af te nemen bij die leerlingen waar twijfel bestaat over de verwijzing. Als basis voor de beoordeling van de kwaliteit van de school hebben we de toets altijd al bekritiseerd. Dat blijft zo.”
De PO-Raad adviseert verder een structurele investering in de kwaliteit van de leraren, om te beginnen in de lerarenopleidingen. Uit de veldraadpleging die vooraf ging aan het opstellen van het advies bleek namelijk dat het veld zorgen heeft over de kennis en vaardigheden van instromend personeel op het gebied van doorlopende leerlijnen. En omdat ook schoolleiders een belangrijke rol hebben in het behalen van een kwaliteitsverbetering, adviseert de raad ook te investeren in extra formatie voor staf- en ondersteunende taken, opdat de schoolleiders zich meer kunnen richten op hun onderwijskundig leiderschapstaken.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim