De afgelopen weken is gewerkt aan een nota Arbeidsvoorwaarden. De AVS bereidt hiermee de inzet voor in de sector-cao de cao die gesloten wordt met de minister van onderwijs én de CAO-PO.

De onderwerpen uit de nota zijn verdeeld in twee categorieën: algemene onderwerpen van belang voor alle werknemers in het onderwijs en specifi eke onderwerpen van belang voor de functie van schoolleider. In de nota komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: arbeidsduur en normjaartaak, salariëring in het algemeen en salariëring van schoolleiders, leeftijdsfasegericht personeelsbeleid en vermindering van werkdruk. Uiteraard zet de AVS stevig in op salariering in het algemeen, maar vooral ook op die van schoolleiders. De voorstellen voor de nota zijn voorgelegd aan de beleidscommissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en aan leden van het netwerk Bovenschools management van de AVS. Nadat het bestuur van de AVS de nota heeft vastgesteld, zal de volledige inhoud gepubliceerd worden.

In Kadernieuws 10 9 juni komt de nota ook ter sprake. De onderwijsvak organisaties bepalen eind mei 2007 op welke onderwerpen zij een gezamenlijke inzet voor het overleg over de sector-cao vaststellen. Daarbij worden uiteraard ook de ontwikkelingen rond caos in andere sectoren meegenomen, zoals bij de rijksoverheid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s