AVS: ‘scholen willen voldoende ruimte voor invulling burgerschap’

Minister Slob komt in een wetsvoorstel met duidelijkere doelen voor het onderwijs in burgerschap. Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. Vanuit scholenkoepels is kritiek op de ‘bemoeienis’ van Slob met dit thema. De AVS reageert op 13 januari op Radio 1: “In de uitwerking van de curriculumvernieuwing is het belangrijk dat scholen voldoende ruimte krijgen voor de eigen invulling.”

Slobs wetsvoorstel wordt deze week behandeld in de Tweede Kamer. Sinds 2006 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap, maar de manier waarop was nauwelijks gedefinieerd. Daarom besloot minister Slob om de burgerschapsopdracht van scholen verder uit te werken. Daarop is nu veel kritiek van scholen.

Petra van Haren reageert op Radio 1: “Burgerschap is eigenlijk altijd aanwezig, maar was niet altijd goed herkenbaar in de school. Dus expliciete aandacht hiervoor is belangrijk. Tegelijkertijd zijn we als veld bezig met een curriculumvernieuwing. Daarbij hebben heel veel scholen, schoolleiders en leerkrachten samen ook een curriculum voor burgerschap ontworpen, uitgewerkt in bouwstenen. Daar staat in: ‘voldoende ruimte voor scholen voor eigen invulling.’ En dat is wat de scholen belangrijk vinden.”

De AVS-voorzitter erkent dat de manier waarop Slob het heeft opgeschreven wel doet denken aan hele stellige kaders en deze reactie kan oproepen. “Het veld wil de autonomie zelf invullen en niet te strakke kaders. Het is wel belangrijk dat je goed vanuit inhoud en uitvoering kijkt wat leerlingen nodig hebben. Het veld moet betrokken blijven bij de curriculumvernieuwing en hoe we dit in kerndoelen gaan opstellen. Volgens mij kunnen we dan als veld veel invloed hebben hoe we dit in de praktijk in de school gaan doen. We moeten het bottom-up proces bewaken.”

Links