De AVS constateert dat sommige scholen tegen grenzen aanlopen door de toename van het aantal kinderen in de noodopvang. Daarom roept de vereniging ouders op om alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan. Er worden namelijk meer kinderen opgevangen dan tijdens de schoolsluiting van vorig jaar. Het ministerie laat weten dat er nog geen maatregelen komen om de drukte op de noodopvang te verminderen.

“De scholen hebben qua ruimte misschien wel genoeg plek, maar je moet ook het personeel hebben. Daar is vaak al een tekort aan. Nu helpen gymleraren, onderwijsassistenten en stagiaires”, zegt woordvoerder Rob van Ooijen tegen de NOS.

De AVS ontvangt geen signalen dat er scholen zijn waarbij de noodopvang overvol is, maar voor sommige onderwijsinstellingen is de toename van het aantal leerlingen een “uitdaging”. Volgens van Ooijen hebben leraren als gevolg van de toename van het aantal kinderen meer tijd nodig voor de noodopvang, wat ten koste gaat van het onderwijs op afstand.

16 procent van kinderen op school

Er worden tijdens de huidige schoolsluiting vooral meer kwetsbare leerlingen opgevangen, bleek eerder deze week uit een peiling van de AVS onder ruim duizend basisschooldirecteuren en zeventig leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Uit die ledenpeiling bleek ook dat gemiddeld 16 procent van de kinderen in de noodopvang zit, van wie bijna een derde kwetsbaar is. In het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat het om een bezetting van respectievelijk 21 en 25 procent. Gemiddeld 11 procent van de kinderen in de noodopvang heeft een ouder met een vitaal beroep.

Geen maatregelen

Er komen vooralsnog geen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het op de noodopvang van scholen minder druk wordt. Dat laat het ministerie van Onderwijs vrijdag 8 januari weten aan NU.nl, nadat de AVS de oproep deed om kinderen alleen naar school te brengen als dat echt noodzakelijk is. Onderwijsminister Slob laat weten dat scholen die problemen ervaren met de noodopvang van kinderen, zelf grenzen mogen stellen en keuzes maken om de situatie toch werkbaar te houden.

Noodopvang vol

De NOS meldt dat de noodopvang bij scholen en kinderopvang vol zit. Soms worden er zelfs kinderen geweigerd, omdat te veel ouders er een beroep op doen. Jet Lovink, adjunct-directeur van de Columbusschool in Almere, geeft aan: “We zien een verviervoudiging van het aantal kinderen in de opvanggroep. We hebben ze nu zelfs moeten opsplitsen in meerdere groepen.”

Over de invulling van de dag bestaat vaak een verkeerd beeld, zegt Lovink. Ouders denken namelijk dat in de noodopvang les wordt gegeven, zoals op een normale schooldag, maar bij veel scholen wordt er vooral toezicht gehouden en begeleid.

De noodopvang is bedoeld voor kwetsbare kinderen met een leerachterstand en/of ouders die slecht Nederlands spreken. Ook kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen er terecht tijdens de coronalockdown van de scholen.

Links

Gerelateerd nieuws