De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept samen met de andere onderwijsbonden op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. De AVS doet mee om met elkaar in te zetten op de structurele investering die nodig is in het onderwijs. Voor de AVS ligt hierbij het accent uiteraard op de inzet voor schoolleiders. Samen met leraren en onderwijsondersteuners gaan we voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s.

Investeer-in-onderwijs-550.png

Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Vlak voor de zomer heeft de AVS, samen met de andere vakbonden (AOb/FNV O&O, FvOv, CNV Onderwijs) en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad), bij het kabinet gezamenlijk een claim neergelegd van 423,5 miljoen euro in 2020 voor een noodpakket voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de tekorten in het onderwijs aan te pakken. Bij de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs. Nadat de onderwijsbonden, waaronder de AVS, en de werkgeversorganisaties onlangs in een gezamenlijke brief een dringende oproep aan premier Rutte deden tot een gesprek op korte termijn, blijkt Rutte, samen met Slob, nu bereid tot een gesprek op 16 oktober. De partijen hebben het kabinet een ultimatum gesteld tot 21 oktober. Tot die tijd gaan de onderwijsbonden  verder met de planning van de stakingsdag.

De AVS, bij monde van voorzitter Petra van Haren: “Extra investeren in het onderwijs, door verhoging van het salaris en verlaging van de werkdruk, is keihard nodig. Zeker ook voor schoolleiders, de vraag naar (adjunct-)directeuren is procentueel nóg groter dan het tekort aan leraren. Met oog op uitstroom in de komende jaren moeten we nu in actie komen om nieuw personeel voor het prachtige werk van onderwijs te krijgen.”

Cao en staking
Naast het noodpakket wil de AVS zo snel mogelijk komen tot een nieuwe cao. De inzet voor schoolleiders, waar een goed pakket arbeidsvoorwaarden met sociale partners kan worden overeengekomen en dat reeds klaarligt met betrekking tot functieomschrijvingen en passende waarderingsschalen voor leidinggevenden, is nog niet verankerd. Wel zijn de gesprekken voor het hervatten van de onderhandelingen gestart. Zolang er geen nieuwe cao is, blijft de AVS ook specifieke acties voeren voor schoolleiders.

Toch willen we samen optrekken met andere partners voor structureel geld voor het hele onderwijsveld, ook als we in het hier en nu nog bezig zijn met het realiseren van een cao. De AVS roept schoolleiders op tot staking in het belang van de toekomst en blijft in het cao-proces de belangen voor schoolleiders stevig vasthouden.

Op www.avs.nl/schoolleidergezocht houden we je op de hoogte van de acties en kun je je alvast aanmelden voor de staking en aangeven wat je wit gaan doen op die dag.

schoolleidergezocht-banner300.png

Downloads

Gerelateerd nieuws