AVS Professionaliseringsgids is uit

De nieuwe Professionaliseringsgids van de Algemene Vereniging Schoolleiders is uit. In de tweede week van april hebben alle AVS-leden én de scholen / schoolbesturen waar de AVS geen leden heeft de nieuwe gids ontvangen. In de gids staat het totale professionaliseringsaanbod van de AVS van dit moment: trainingen, opleidingen, et cetera. Maar de AVS levert ook maatwerk. Iedereen met een professionaliseringsvraag, of deze nu individueel gericht is of betrekking heeft op het team, kan bij de AVS terecht.

In de gids staat het aanbod op onderwerp gerubriceerd. Op www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership  kunt u het aanbod ook op een andere manier doorzoeken; namelijk op doelgroep, datum en adviseur/trainer. Dus mocht u specifiek een training zoeken voor starters, dan kunt u dat in het zoekfilter aangeven. Op die manier kunt u ook aanbod zoeken dat bijvoorbeeld voor iedereen, dus ook voor niet-leidinggevenden, geschikt is. Of voor bovenschools managers. Als u een opleiding zoekt, maar allen in april tijd heeft om die te volgen, dan kunt u ook dat als criterium aangeven. Of als u juist (nog een keer) een cursus van die ene adviseur wilt volgen, kunt u alle overige aanbod weglaten. Dit maakt het doorzoeken van het AVS-aanbod sneller en overzichtelijker.

Bij het verschijnen van het nieuwe aanbod hoort natuurlijk ook  een nieuwe ledenwerfactie: iedereen die nu lid wordt krijgt 50 % korting op een product uit de gids, met een maximum van 150 euro. Nieuwe leden kunnen echter ook kiezen voor een forse korting op het persoonlijk deel van hun contributie: zij betalen hier tot augustus 2009 slechts 60 euro voor. Natuurlijk is er ook winst te behalen voor de huidige leden: zij die nieuwe leden aanbrengen krijgen, een per aangebracht lid fors oplopende, korting op hun contributie. Er zijn leden die hierdoor volgend schooljaar slechts 10% van hun contributie hoeven te betalen.

Extra exemplaren van de professionaliseringsgids zijn aan te vragen bij de AVS: 030 2361010. Voor meer informatie over lid worden staat op: www.avs.nl/vereniging/lidworden  

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.