AVS pleit voor actie tegen salaristegenvallers onderwijspersoneel

Nu de eerste salarisstroken van dit jaar op de mat vallen, blijkt dat in ieder geval een deel van het onderwijspersoneel zwaarder getroffen wordt door het invoeren van de nieuwe zorgverzekeringswet dan de meeste andere werknemers in Nederland. De AVS had al een inventarisatie van de inkomensachteruitgang aangekondigd. Dit lijkt nu des te harder nodig.

Ton Duif, voorzitter AVS: “Toen de CAO werd afgesloten was nog niet te berekenen hoe de nieuwe wetgeving op individueel niveau zou uitvallen. We zijn uitgegaan van de gegevens zoals die toen bekend waren en op basis daarvan hebben we goed onderhandeld. Nu echter blijkt dat de gevolgen nog ernstiger zijn, blijken ook de afgesproken compensaties onvoldoende te zijn. Dat is onacceptabel, zeker als je je bedenkt dat onderwijspersoneel, en zeker ook schoolleiders in het primair onderwijs, toch al een forse salarisachterstand hebben ten opzichte van andere sectoren.”

De huidige CAO voor het primair en voortgezet onderwijs werd in november 2005 afgesloten. Dat er door de nieuwe wetgeving op individueel niveau verschillen zouden ontstaan in inkomenssituatie was direct al duidelijk. Ton Duif, AVS: “In een sectorale CAO kan niet worden goedgemaakt wat door veranderende wetgeving voor iedere werknemer in Nederland verandert. Maar nu het er alle schijn van heeft dat de hele sector gedupeerd wordt, moet dat wel degelijk worden gecompenseerd”, aldus Ton Duif.

In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer en aan minister Remkes (BZK) eisen de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO), waarvan ook de AVS deel uitmaakt via het AC (Ambtenaren Centrum) alsnog een rechtvaardige compensatie van de forse negatieve inkomensgevolgen voor actief en post-actief overheids- en onderwijspersoneel. In maart 2005 schreef minister Remkes in een brief aan de centrales dat de arbeidsmarktpositie van de ambtenaar ten opzichte van het bedrijfsleven niet zou mogen verslechteren. Dat blijkt inmiddels wel het geval.

De harde werkelijkheid van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is duidelijk. Nu blijkt dat de inkomensachteruitgang fors kan oplopen. De SCO vindt dat de overheid als werkgever opnieuw haar werknemers in de kou laat staan en de aangesloten centrales vragen zich dan ook af waarom overheids- en onderwijspersoneel altijd achter in de rij moet staan als het gaat om een rechtvaardige vergoeding van hun werk. De AVS schaart zich achter deze stellingname. De AVS wil dan ook zo snel mogelijk met de centrales om de tafel om te bespreken hoe deze inkomensachteruitgang goedgemaakt zou moeten worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.