Peiling AVS leidt tot vragen en actie in Tweede Kamer

De meest recente AVS-peiling onder schoolleiders liet zien dat bijna een kwart van de leraren ziek thuis zit en er daardoor nog altijd veel klassen naar huis worden gestuurd. Voor veel schoolleiders is het een flinke klus om het onderwijs overeind te houden en komen hun teams nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen, maar proberen ze vooral te voorkomen dat deze groter worden. De AVS-peiling is voor René Peters, onderwijswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer én voormalig schoolleider, reden om de nieuwe onderwijsminister Dennis Wiersma kritische vragen te stellen.

“Ik maak me grote zorgen over de leerachterstanden,” begint Peters. “Om die leerachterstanden weg te werken heeft de Kamer miljarden beschikbaar gesteld via de zogenaamde NP Onderwijs-gelden. Dat geld zou binnen twee jaar gebruikt moeten worden, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat kon al nooit. Ik zou van de minister willen weten of dit hét moment is om alles op alles te zetten om die termijn van twee jaar te verlengen met nog eens twee jaar. Dit zou scholen enorm helpen en leerlingen nog meer.”

Meer tijd voor NP Onderwijs

In de recente peiling van de AVS blijkt dat 96 procent van de schoolleiders meer tijd wil voor het Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Wiersma erkent dat onderwijs vanwege de toegenomen coronabesmettingen in een heel ingewikkelde situatie terecht is gekomen. “Dat bevestigt het onderzoek van de AVS, onder de schoolleiders, nog eens. Wij willen vanuit het kabinet niet toekijken hoe dat nu verder doorzet. Wij willen helpen waar dat kan. De vraag van de heer Peters over het Nationaal Programma Onderwijs. Die begrijp ik goed. Ik sta positief tegenover een verlenging. Ik ben nu aan het kijken hoe we dat precies kunnen doen. Ik kom daar binnen twee weken op terug.”

Of het uitstel met een of twee jaar wordt, daar wil de nieuwe onderwijsminister nog geen uitspraak over doen. “Er zijn meerdere geluiden vanuit de Kamer: verleng het met één jaar; verleng het met twee jaar. Ik wil dat nog even goed afstemmen met het onderwijs zelf. Maar het punt is terecht, want een belangrijke voorwaarde om de achterstanden in te halen is continuïteit van onderwijs, van fysiek onderwijs. Op die manier leer je het meest en haal je weer in wat je misschien de afgelopen twee jaar niet hebt kunnen krijgen in het onderwijs.” Wiersma wil inventariseren wat de plannen van scholen zijn met de NP Onderwijs-gelden. Hij komt uiterlijk in april met een voortgangsbrief hierover.

Al bij de start van het programma in maart gaf de meerderheid van de schoolleiders aan dat het tijdsduur van twee jaar voor het programma niet haalbaar zou zijn. In december liet de AVS weten dat 92 procent van de schoolleiders de termijn van twee jaar oprekken naar vier jaar of zelfs langer. Het allerliefst willen de scholen structurele investeringen.

Ventilatie

Wiersma toont tijdens het Vragenuurtje veel begrip voor de onderwijssector. “Het is belangrijk dat de klaslokalen veilig zijn. Vorige week heb ik een actieplan aangekondigd, zodat er in elk klaslokaal een CO2-meter komt en dat er een dienst komt als je extra hulp nodig hebt om de ventilatie goed te regelen. Inmiddels zijn er al 200 aanvragen gedaan en staat die hulplijn roodgloeiend. Dat laat zien dat het nodig en belangrijk is. Veilig les kunnen geven staat voorop”, aldus Wiersma.

De AVS liet eerder al weten dat bij ongeveer de helft van de scholen de ventilatie niet op orde is. “Het is natuurlijk een goede zaak dat er eindelijk in alle schoolklassen een CO2-melder komt. Ook dat er een adviespunt is, maar dat is natuurlijk niet voldoende. De melders geven aan dat er geventileerd moet worden en tonen daarmee het probleem nogmaals aan, maar lost probleem het probleem niet op”, aldus een woordvoerder. Veel gemeenten en schoolbesturen hebben nu geen geld voor de eigen bijdrage die nodig is om aanspraak te maken op de subsidie. Daardoor zitten veel leerlingen en ook het onderwijspersoneel letterlijk in de kou. “We hebben eerder opgeroepen dat er een plan moet komen voor ventilatie, daarvoor is volgens onderzoek van het ministerie ruim 1 miljard nodig. Als we willen dat onze leerlingen en leraren in een gezond klimaat werken, dan moet hier snel actie op worden ondernomen.”

Zelftesten

Ook werden er vragen gesteld over de zelftesten. Wiersma: “Voor de veiligheid gaan er vier miljoen zelftesten per week naar de scholen. Ik wil ook nog kijken naar een extra mogelijkheid om ouders van schoolgaande kinderen die onvoldoende geld hebben om deze groep te voorzien van een zelftest. Dat wil ik daarbovenop doen.” Om de veiligheid te bevorderen pleitte de AVS in januari voor het beschikbaar stellen van zelftesten voor alle leerlingen.

Doen tegen het lerarentekort

Habtamu de Hoop vraagt namens de PvdA wat de minister van plan is te doen aan het lerarentekort, aangezien hier weinig over terug te vinden is in het regeerakkoord. Wiersma: “Ik vind het lerarentekort een ongelofelijke sta-in-de-weg van goed onderwijs en een normale werkdruk. Het is voor mij zonneklaar dat het lerarentekort een grote aanpak behoeft. Ik kom daar ook bij de Kamer op terug. We hebben een rits aan maatregelen om het vak aantrekkelijker te maken. Die gaan bijvoorbeeld over de loonkloof. Maar we hebben ook een aantal andere maatregelen in het regeerakkoord staan over kansengelijkheid en kwaliteit. Dat hangt echt met elkaar samen.”

De Hoop dringt aan dat er meer gedaan moet worden tegen het lerarentekort en moedigt de minister aan om de voorstellen Merel van Vroonhoven, die een ‘een hele waslijst met oplossingen’ aandraagt, mee te nemen. Wiersma stemt toe om dat te doen. De AVS blijft ook aandringen om het lerarentekort aan te pakken, maar zeker ook het schoolleiderstekort dat procentueel nog groter is.

Links