AVS partner van Expertisepunt digitale geletterdheid

In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het expertisepunt brengt vraag en aanbod rondom digitale geletterdheid voor po, vo, so, mbo en lerarenopleidingen bij elkaar. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om het Expertisepunt op te zetten. AVS is één van de onderwijspartners die betrokken is in de oprichting.

Het Expertisepunt helpt scholen om de professionaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Het verbindt partijen met elkaar die al actief zijn of aan de slag willen met digitale geletterdheid. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. Een supportafdeling beantwoordt vragen van scholen.

Met de actualisatie van de kerndoelen komen er ook kerndoelen voor digitale geletterdheid. Daarnaast wordt op deze manier gestimuleerd om meer samen te werken, zodat er een lerende cultuur op het gebied van digitale vaardigheden ontstaat.

Wil je op de hoogte blijven van de inbreng van AVS in het Expertisepunt? Houd onze website en socials in de gaten.

Links