AVS onderzoekt BuitenSchoolse Opvang

Per 1 augustus 2007 moeten alle basisscholen, voor alle kinderen die daar een beroep op doen, aansluiting regelen met de buitenschoolse opvang (bso). Maar wat is er nu daadwerkelijk geregeld, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, hoe hebben scholen dit geregeld? Om inzicht te krijgen in de actuele situatie op de scholen, de meningen daarover en de mogelijke knelpunten, doet de Algemene Vereniging Schoolleiders een onderzoek onder haar leden. Hiermee wordt het onderzoek aan meer dan de helft van de schoolleiders in Nederland voorgelegd.

De AVS organiseert workshops en maatwerktrajecten over BSO. Met de uitkomsten is de AVS in staat enerzijds de scholen nog gerichter ondersteuning te bieden en anderzijds aan het ministerie duidelijk aan te geven welke uitvoeringsvoorwaarden noodzakelijk en gewenst zijn om tot een goede aansluiting te komen.

De vragenlijst kunt u tot en met 12 september invullen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.