Iemand wordt niet zomaar meer schooldirecteur. Vacatures hebben duidelijke selectiecriteria waaraan een directeur moet voldoen. Voorop staat de bereidheid tot het volgen van de schoolleidersopleiding, gevolgd door ervaring in het onderwijs, een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring in een leidinggevende functie, zo vindt een ruime meerderheid van bovenschools leidinggevenden. Dat blijkt uit het jaarlijkse ledenonderzoek van de AVS naar vacatures en vervangingen in het primair onderwijs.

Van de 609 fte vacatures op schoolniveau is 95 procent tijdig ingevuld; met name de leerkrachtvacatures. Van de 153 fte aan directievacatures is 80 procent tijdig ingevuld. De vacatures voor schoolleider staan dus gemiddeld het langst open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Er zijn relatief veel vacatures voor locatiedirecteuren. De meest gekozen oplossing wanneer directievacatures niet tijdig ingevuld zijn, is de inzet van een interim-directeur. Steeds vaker wordt ervoor gekozen meerdere scholen onder één directeur te laten vallen bij een directievacature. Langdurige vervanging door een adjunct is – vergeleken met de vorige meting – naar de derde plaats gezakt. De leerkrachtvacatures staan gemiddeld een tot twee weken open, in het speciaal onderwijs langer. AVS-voorzitter Ton Duif is uitermate bezorgd over de ontwikkeling dat steeds vaker één directeur leidinggeeft aan meerdere scholen. “Je bespaart er wat mee, maar je levert daarmee ook veel kwaliteit in. De kans op succes voor scholen verbetert als er een directeur per school is.”
Wanneer vacatures niet op de gewenste ingangsdatum vervuld konden worden, schrijven leidinggevenden dit vooral toe aan een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten en een ongunstig moment voor het ontstaan van de vacature. De meest genoemde redenen voor het ontstaan van vacatures zijn VUT en pensioen, vrijwillig vertrek van personeelsleden en formatiegroei. Formatiekrimp door een dalend leerlingenaantal – wat met name in het speciaal (basis)onderwijs lijkt te spelen -, budgetkrimp en een onveranderde formatie zijn de meest genoemde redenen voor het ontbreken van vacatures.
De meeste respondenten zeggen dat hun organisatie een goed beeld heeft van ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties; een ruime meerderheid geeft aan dat daarop ook beleid is ontwikkeld. Het gaat dan met name om beleid gericht op talentontplooiing, zoals kweekvijvers.

Het plaatsen van een interne oproep binnen het bestuur, het benaderen van het eigen netwerk en het kenbaar maken van de vacature op (de eigen) website zijn de meest genoemde acties die worden ondernomen om de vacature kenbaar te maken. Het gebruik van de website scoorde ook in de voorgaande jaren hoog, maar is het afgelopen jaar nog verder gestegen, in tegenstelling tot het plaatsen van vacatures in kranten en tijdschriften. Vergeleken met de meting in 2011 ervaren AVS-leden minder moeite bij het vervullen van vacatures.

Vervanging
Het regelen van vervanging kost over het algemeen weinig tot gemiddelde moeite. Slechts een vijfde van de AVS-respondenten dat het (zeer) veel moeite kost. De maatregelen die regelmatig tot vaak worden ingezet zijn een parttimer een tijdelijke contractuitbreiding geven, de invallerspool en de inzet van een gedeeltelijk ambulante leerkracht. Wat betreft het gebruik van de pool kijkt een vijfde niet expliciet naar wie geschikt is om te vervangen. Het speciaal onderwijs heeft meer moeite met het regelen van vervanging en zet beduidend minder vaak een invallerspool in.
Het AVS-ledenonderzoek naar vacatures heeft jaarlijks een hoge respons. Dit jaar deden 926 leden mee, van wie er 900 leidinggeven aan een of meer scholen, waaronder 206 bovenschoolse leidinggevenden. De bovenschoolse leidinggevenden vertegenwoordigen gezamenlijk al 2.869 scholen.

Het volledige onderzoek is te downloaden via onderstaande link.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws