De sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de AVS, zijn de afgelopen maanden regelmatig bijeengekomen om te onderhandelen over een nieuwe CAO PO. De besprekingen zijn nog steeds gaande. De onderhandelaars van de AVS werken keihard aan de belangen van schoolleiders. Gestreefd wordt om vóór de zomervakantie tot een akkoord te komen.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat er een goed uitgebalanceerd totaalpakket tot stand moet komen, waarbij de inzetten van de vakbonden en de PO-Raad een plaats krijgen. De onderhandelaars van de AVS zien kansen om tot een goed akkoord te komen, waarbij de inzet van de AVS voor met name directeuren en adjunct-directeuren in het primair onderwijs gehonoreerd kan worden.

De AVS blijft volhouden in dit taaie proces om de belangen van haar leden zo optimaal mogelijk te vertegenwoordigen.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld