AVS nu ook voor Voortgezet Onderwijs

Nieuw: belangenbehartiging schoolleiders VO
Vanaf nu is er weer een belangenbehartiger voor leidinggevenden in het Voortgezet Onderwijs: de AVS-VO. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is al 15 jaar dé organisatie die de professionele en arbeidsvoorwaardelijke belangen van schoolleiders in het primair onderwijs behartigt. Vanaf nu kunnen ook alle schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs zich bij de AVS aansluiten.

In het primair onderwijs is de AVS succesvol als het gaat om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo heeft de vereniging aparte salarisschalen, salarisverhogingen en extra ondersteunend personeel voor elkaar gekregen. Sinds Schoolmanagers_VO opging in de VO-Raad voelen veel managers in het Voortgezet Onderwijs zich niet meer voldoende vertegenwoordigd; niet als beroepsgroep en niet als werknemer. Steeds vaker komt nu de vraag vanuit het veld of de AVS ook de schoolleiders in het VO kan gaan vertegenwoordigen. Ton Duif, voorzitter AVS: “De VO-Raad is een bestuursorganisatie en geen werknemersvereniging. Natuurlijk staan we zij-aan-zij als het gaat om de strijd voor goed onderwijs, maar aan de CAO-tafel op het arbeidsvoorwaardelijk terrein vertegenwoordigt de AVS de leidinggevende in zijn / haar werknemersrol, de VO-raad vertegenwoordigt de werkgevers. En ook op het gebied van rechtspositionele belangenbehartiging kunnen werkgever en werknemer tegenover elkaar komen te staan. Op die momenten was er voor de leidinggevende geen `eigen´ organisatie meer. En nu dus weer wel.”

De AVS telt op dit moment meer dan 5300 leden. Steeds vaker vragen schoolleiders in het voortgezet onderwijs of de AVS zich ook voor hen kan inzetten. Daaraan komt de AVS nu tegemoet. Naast de collectieve belangenbehartiging staat de AVS Helpdesk, waar veel PO-leden regelmatig en naar grote tevredenheid gebruik van maken, klaar voor de nieuwe groep leden. Zo nodig schakelt de helpdesk gespecialiseerde juristen in.

Buiten het arbeidsvoorwaardelijke traject zijn bestuurders en managers complementair aan elkaar, nauw betrokken bij de realisatie van goed onderwijs. Naast de (individuele en collectieve) belangenbehartiging richt de AVS zich dan ook op professionalisering van de beroepsgroep. Ieder jaar volgen vele honderden managers cursussen en opleidingen bij de AVS School for Leadership. Ook voor het voortgezet onderwijs worden trainingen ontworpen en een aantal zijn al aangepast aan de nieuwe doelgroep.

Meer informatie staat op https://avs.nl/vo

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.