De verplichting om de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs af te nemen wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld. De AVS is er niet rouwig om. “We zijn niet tegen testen”, aldus AVS-voorzitter Ton Duif. “Maar wel tegen de verplichting van testen. Je ziet dat kinderen erop worden afgerekend, terwijl het effect moet hebben op leergebied: de leerkracht moet eventueel de lessen en/of leermiddelen aanpassen.”

De AVS heeft zich vanaf het begin verzet tegen de invoering van een dergelijke toets, omdat deze niets toevoegt aan de kwaliteit van het onderwijs en eerder een bedreiging vormt. Duif: “We worden daar in gesteund door de Raad van State en de Onderwijsraad. Ervaringen in het buitenland, waar overheden de kwaliteitsnormen via toetsen stellen en proberen af te dwingen – zoals Engeland en Amerika – wijzen uit dat juist deze landen grote moeite hebben de onderwijskwaliteit op peil te houden of zelfs te verbeteren, door de versmalling van het curriculum die daarvan het gevolg is en de defensieve houding die dit bij scholen oproept. Scholen met elkaar vergelijken is en blijft een uiterst riskante onderneming die zelden de toets van kritiek kan doorstaan. Daarvoor verschillen de scholen te veel van elkaar, zowel wat betreft leerlingenpopulatie als de sociale omgeving.”

De Tweede Kamer bespreekt pas na het mei-reces het wetsvoorstel over de verplichte toets. Dit betekent dat de Eerste Kamer zich er pas na de zomer over buigt, omdat de senaat net heeft besloten wetsvoorstellen van na 27 april pas in de herfst te bespreken. VVD-onderwijswoordvoerder Ton Elias hoopt dat de senaat voor het wetsvoorstel over de eindtoets een uitzondering maakt, maar het is zeer waarschijnlijk dat de verplichte eindtoets niet al in het komend schooljaar kan worden ingevoerd. Hiermee is het ook hoogst onzeker geworden of de verplaatsing van het afnamemoment van de eindtoets, van begin februari naar eind april, volgend jaar lukt. Mogelijk wordt dit ook 2014 in plaats van 2013. De AVS vindt het overigens een goede zaak dat de Cito Eindtoets later in het jaar afgenomen gaat worden. Duif: “Met het verplaatsen van de toets naar april of mei in plaats van februari doen we niemand kwaad. Er is daardoor meer effectieve leertijd.” Duif breekt ook een lans voor het meer individualiseren van de Eindtoets. “Als ouders, kind en school op een bepaald moment vinden dat de leerling toe is aan het maken van de toets, moet dat meteen kunnen.” Minister Van Bijsterveldt zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen voor het invoeringstraject. Bij het ter perse gaan van Kader Primair 8 was die informatie nog niet bekend.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders