De AVS neemt dit jaar extra initiatieven om in persoonlijk contact te komen met haar leden en te luisteren naar de ervaringen van schoolleiders. De AVS komt naar u toe. Zo gaat zij ook dit jaar onder andere verder met het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Doel van de netwerken
Netwerken vervullen de volgende functies:


  • Informatieoverdracht, het inhoudelijke deel
  • Leren van elkaar, intervisie
  • Uitwisseling, het informele gedeelte

Alle AVS-leden kunnen deelnemen aan een regionaal netwerk. Bij de netwerkbijeenkomsten zijn (zoveel mogelijk) een bestuurslid en een vertegenwoordiger van de AVS aanwezig.

Frequentie: de netwerken komen in de regel drie keer per jaar bijeen.

Deelname: kosten zijn 75 euro per jaar (lunch, huur en materiaal). NB: de kosten voor deelname aan het netwerk Bovenschools Management zijn 210 euro.

Uitnodiging: de AVS roept haar leden op zich aan te melden bij een netwerk. U kunt dat schriftelijk doen bij de AVS, ter attentie van Monique Duparant. Mochten er nieuwe regio´s gevormd worden dan berichten wij u hierover.

Planning: de data en in sommige gevallen de inhoud van de netwerkbijeenkomsten voor het schooljaar 2005/2006 zijn inmiddels vastgelegd.

De eerste bijeenkomst heeft al een thematische invulling gekregen namelijk: (pre)pensioenen, levensloop verzorgd door een adviseur van ABP/Loyalis. Andere onderwerpen die aan bod komen: CAO en stand van zaken lumpsum.
Daarnaast kunt u voor 10 oktober zelf onderwerpen aandragen en mailen naar Aagje Voordouw.

Leden die niet lid zijn van een netwerk worden tevens van harte uitgenodigd. De kosten zijn 25 euro.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws