AVS maakt zich hard voor Kenniscommunity over Welbevinden

Hoe gelukkig zijn schoolleiders en hun medewerkers op de werkvloer en wat kun je concreet doen om de ervaring van werkgeluk op school te stimuleren? Voor de AVS voert Anke van der Lee, directeur van OBS de Cirkel in Uden, de komende maanden een onderzoek uit onder schoolleiders dat zich richt op het thema welbevinden. Vanuit de sector is er een grote behoefte aan ontwikkeling van –  en het delen van kennis over dit onderwerp. De uitkomsten van het onderzoek worden uiteindelijk gedeeld via de Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs.

Van der Lee zegt over welbevinden: “Momenteel staat iedereen aan op dit thema in Nederland, niet alleen in het onderwijs. Werkgeluk is van groot belang voor het aantrekken, maar vooral ook het behouden van je personeel. Dit is noodzakelijk in een tijd waarin het verloop in personeel groot is, ook onder schoolleiders. In de rol van leidinggevende heb je veel invloed op de mate van welbevinden bij jezelf en je medewerkers. Het is belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe we die rol concreet vormgeven. Laten we niet bij het wollige verhaal blijven, maar onderzoeken wat de succescriteria zijn voor welbevinden in de school. Wanneer we de uitkomsten hiervan delen, profiteert iedereen van die kennis en ervaring.”

Anke van der Lee
Anke van der Lee

Van der Lee haalt daarom eerst bestaande kennis op bij de schoolleiders zelf. Hoe staat het met hun eigen welbevinden en dat van hun teamleden? Wat doen zij al om dit te vergroten? Zo hoopt Van der Lee de succesfactoren voor welbevinden in de school in kaart te brengen. In de tweede fase van het onderzoek worden deze bevindingen met schoolleiders gedeeld. Via leernetwerken gaan zij samen in gesprek over het thema en welke vervolgstappen nodig zijn. Zo leren schoolleiders van en met elkaar.

Kenniscommunity NPO

De uitkomsten van het praktijkonderzoek en de leeropbrengsten van deze gesprekken worden uiteindelijk gebundeld en gedeeld via de Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze biedt leraren, schoolleiders en bestuurders in het funderend onderwijs een plek waar zij uitgebreide kennis uit wetenschap en onderzoek over de interventies uit de menukaart vinden. De Kenniscommunity maakt het mogelijk dat scholen ervaringen en praktijkkennis met elkaar delen over welke interventies bewezen effectief zijn en hoe je die waarmaakt in de praktijk.

Van der Lee verwacht dat de uitkomst tevens een mooi startpunt biedt voor verder onderzoek. “Meer kennis over het thema welbevinden helpt ons als AVS uiteindelijk ook om helder te krijgen wat nodig is. Daarmee kunnen wij de schoolleider nog beter ondersteunen.”