Ons lumpsumnieuws van 12 februari heeft veel reacties opgeleverd. Hierin boden we u gratis ondersteuning bij de invoering van lumpsum. Regelmatig werd ons de vraag gesteld, of de Lumpsumbeleidsmeter ook in het kader van dit project kan worden aangeboden.

Het is belangrijk dat u nu zelf het initiatief neemt. In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat alle scholen voor 1 juli van dit jaar bezocht moeten zijn om de stand van zaken te inventariseren rondom lumpsum. Dit hebben de betrokken organisaties (schoolleiders en besturen) met de minister afgesproken. Overigens zal er dit najaar een tweede meting plaatsvinden en waarschijnlijk volgend voorjaar een derde. Laat een en ander u niet overkomen en maak zelf een keus. De betrokken organisaties hebben ook met elkaar afgesproken dat de keus aan u zelf is, en ieder haar eigen leden zal benaderen. De AVS kan en wil u graag tijdens dit traject ter zijde staan en kan dat op kwalitatief hoogwaardig niveau door de inzet van ervaren adviseurs en collega schoolleiders. Indien u onderstaande bon aan ons retourneert of contact met ons opneemt bent u verzekerd van onze steun.

Lumpsumbeleidsmeter
Om uw geheugen nog even op te frissen: De AVS ontwikkelde samen met Van Beekveld en Terpstra de lumpsumbeleidsmeter. Deze uitgebreide scan brengt de situatie van uw organisatie op het gebied van lumpsum helder in beeld en geeft veel handreikingen voor een verantwoorde invoering. Met behulp van de beleidsmeter lumpsum krijgen schoolbesturen een gedetailleerd antwoord op de volgende twee vragen: Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige situatie van de schoolorganisatie die aangepakt moeten worden om verantwoord en zorgvuldig gebruik van lumpsumfinanciering te gaan maken zonder nadelige effecten? Op welke gebieden zou de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen indien er meer gebruik gemaakt gaat worden van de beleidsruimte, die door de invoering van de lumpsum zal toenemen? De beleidsmeter is een gedegen en zinvol instrument. Een deel hiervan kunnen we u gratis aanbieden. Waarom maar voor een deel? In het kader van het project ‘geïntensiveerde veldbenadering worden door het ministerie met name activiteiten vergoed voor inventariseren, monitoren en spiegelen. Deze drie elementen vormen natuurlijk een wezenlijk onderdeel van de beleidsmeter. De echte waarde van de beleidsmeter komt naar voren in de eindrapportage met deskundige adviezen – een deel wat niet door het ministerie wordt vergoed

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd