De minister wil dat scholen alle zeilen bijzetten om de invoering van lumpsumbekostiging tot een succes te maken. Hiervoor stelt zij extra geld beschikbaar in het project 'Intensievere veldbenadering, een continuüm aan begeleiding'. De AVS is verzocht om in samenwerking met besturenorganisaties álle schoolbesturen voor 1 juli te bezoeken. In deze Lumpsumnieuws leest u van welke ondersteuningsmogelijkheden van de AVS u gebruik kunt maken.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s