AVS-lid verkiesbaar voor verantwoordingsorgaan ABP

AVS-lid Dick Tolsma, ook lid van de commissie Duurzaam Vitaal, heeft zich kandidaat gesteld voor het verantwoordingorgaan (VO) ABP groep gepensioneerden (lijst 5b ambtenarencentrum). Hij staat op plek drie. Om hem in het verantwoordingsorgaan te krijgen zijn veel stemmen nodig. Alle gepensioneerden bij ABP mogen hun stem uitbrengen. Dit kan van 4 tot en met 24 april. Stem jij ook?

Dick Tolsma motiveert zijn kandidatuur: “Om te voorkómen dat het pensioenstelsel afbrokkelt, is samenwerking tussen en met alle geledingen binnen het ABP wenselijk. Ik ben – als gepensioneerd schooldirecteur – van harte bereid om op een positieve manier mijn bijdrage te leveren aan het verantwoord uitvoeren van het nieuwe pensioenstelsel voor alle generaties.”

Elke vier jaar krijgt ABP een nieuw verantwoordingsorgaan (VO). ABP organiseert verkiezingen voor de 13 leden die namens de gepensioneerden worden verkozen voor dit orgaan.  De in totaal 48 leden van het verantwoordingsorgaan zetten zich in voor het ABP-pensioen.

Dick Tolsma stelt zich op de site als volgt voor: “Als voormalig schooldirecteur heb ik meer dan 40 pensioenjaren opgebouwd. Een vrije keus voor een pensioenfonds bestond niet: je werd automatisch pensioendeelnemer van het ABP. In de afgelopen jaren ben ik mij meer gaan verdiepen in pensioenzaken en heb ik met leedwezen geconstateerd, dat er geen sprake meer is van opbouw, maar eerder van afbraak. Is chagrijn te begrijpen? Zeker, maar schieten we iets mee op? Nee. Om ook na pensionering een goed inkomen te verwerven, is indexatie van pensioenen noodzakelijk. Naast deze problematiek spreek ik mijn zorg uit over de pensioentoekomst van volgende generaties en van het nabestaandenpensioen.”

Stemmen

ABP-gepensioneerden kunnen online of telefonisch (0800-2352000) stemmen. Hiervoor is de stemcode nodig die staat vermeld in de brief die zij van ABP ontvangen.

Links